// ERP sistem

Pantheon™

Pantheon™ je ERP sistem, koji pruža celokupnu informacionu podršku preduzećima svih delatnosti. Bez obzira na odabranu delatnost Pantheon ujedinjuje sve poslovne procese u preduzeću. Sve opšte funkcije, od planiranja proizvoda do konačne izrade, preko prodaje i izrade analiza možete da pratite na jednom mestu.

 

Šta je Pantheon?
Implementacija
Održavanje
Cenovnik licenci
Hosting